Hotline: 0942 741 789   

Phòng họp

Phòng họpHương Biển Hotel có tòa nhà văn phòng phục vụ phòng họp, hội thảo, tiếp khách sang trọng chuyên nghiệp, phòng họp có sức chứa 20 khách

Hương Biển Hotel    

Địa chỉ: Đường ra cầu cảng Nghi Sơn, Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
Tel: 0237 3862055 ; Hotline: 0942741789
E: lethitram1977@gmail.com
W: www.huongbienhotelnghison.com


Dịch vụ khác