Hotline: 0942 741 789   

Nhà hàng

Nhà hàngNhà hàng Hương Biển phục vụ đặt ăn cho công nhân người nước ngoài thuê ở lâu dài làm việc tại kkt Nghi Sơn

Hương Biển Hotel    

Địa chỉ: Đường ra cầu cảng Nghi Sơn, Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
Tel: 0237 3862055 ; Hotline: 0942741789
E: lethitram1977@gmail.com
W: www.huongbienhotelnghison.com


Dịch vụ khác